Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nga An quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2023

Cuộc thi sáng tác biểu tượng “ƯỚc nguyện Hoà Bình tại Quảng Trị năm 2023, cuộc thi ảnh nghệ thuật “Nét đẹp văn hoá du lịch Hải Dương”

Đăng lúc: 04:04:10 30/05/2023 (GMT+7)
100%
Print

 

TUYÊN TRUYỀN

Cuộc thi sáng tác biểu tượng “ƯỚc nguyện Hoà Bình tại Quảng Trị năm 2023, cuộc thi ảnh nghệ thuật “Nét đẹp văn hoá du lịch Hải Dương”

  

   Kính gửi:   Nhân dân và cán bộ trên địa bàn toàn xã

 

Thực hiện Công văn số 1299/UBND-VH ngày 22/5/2023 của phòng văn hoá huyện về việc tuyên truyền cuộc thi sáng tác biểu tượng “ƯỚc nguyện Hoà Bình tại Quảng Trị năm 2023, cuộc thi ảnh nghệ thuật “Nét đẹp văn hoá du lịch Hải Dương”

 Để tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi cho các họa sỹ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong xã tiếp nhận được thông tin Cuộc thi  sáng tác biểu tượng “ƯỚc nguyện Hoà Bình tại Quảng Trị năm 2023, cuộc thi ảnh nghệ thuật “Nét đẹp văn hoá du lịch Hải Dương”

UBND xã triển khai tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh cơ sở và Cổng/trang thông tin điện tử của xã Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu tượng “Ước nguyện Hòa bình” tại Quảng Trị, năm 2023 và Thể lệ số 721/TL-BTC ngày 20/4/2023 của BTC cuộc thi ảnh nghệ thuật “Nét đẹp Văn hóa -Du lịch Hải Dương” để các họa sỹ, nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp của địa phương được biết để tham gia  để các các họa sỹ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp của địa phương được biết để tham gia. (Gửi kèm Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu tượng “Ước nguyện Hòa bình” tại Quảng Trị, năm 2023 và Thể lệ số 721/TL-BTC ngày 20/4/2023 của BTC cuộc thi ảnh nghệ thuật “Nét đẹp Văn hóa - Du lịch Hải Dương” của BTC cuộc thi)
4.-The-le-cuoc-thi-Anh-Chuan.pdf
The_le_Cuoc_thi_sang_tac_Bieu_tuong_Uoc_nguyen_Hoa_binh_nam_2023.pdf

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Thư viện audio

Phát thanh trực tuyến

2021-12-28 13:57:41

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
332618