Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nga An quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2023

Danh sách kết quả giải quyết TTHC tháng 11

Đăng lúc: 15:53:51 02/11/2023 (GMT+7)
100%
Print

Danh sách kết quả giải quyết TTHC tháng 11

 UBND XÃ NGA AN

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                          Thanh Hóa, ngày 2 tháng 11 năm 2023

 

 SỔ THEO DÕI

 

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Nhận và Trả kết quả

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Trả kết quả

Phương thức nhận kết quả

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000.10.29.H56-231025-1001

Thủ tục đăng ký khai sinh

mai nhật hoàng anh

, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0337282070

UBND Xã Nga An

31/10/2023

01/11/2023

 31/10/2023

Trực tiếp

 

2

000.10.29.H56-231025-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Mai Nhật Hoàng Anh

, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0337282070

UBND Xã Nga An

31/10/2023

01/11/2023

 31/10/2023

Trực tiếp

 

3

000.10.29.H56-231031-1001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm văn việt

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0978029687

UBND Xã Nga An

31/10/2023

01/11/2023

 31/10/2023

Trực tiếp

 

4

000.10.29.H56-231031-1002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm văn việt

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0978029687

UBND Xã Nga An

31/10/2023

01/11/2023

 31/10/2023

Trực tiếp

 

5

000.10.29.H56-231031-1003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm văn việt

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0978029687

UBND Xã Nga An

31/10/2023

01/11/2023

 31/10/2023

Trực tiếp

 

6

000.10.29.H56-231031-1004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm văn việt

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0978029687

UBND Xã Nga An

31/10/2023

01/11/2023

 31/10/2023

Trực tiếp

 

7

000.10.29.H56-231031-1005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm văn việt

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0978029687

UBND Xã Nga An

31/10/2023

01/11/2023

 31/10/2023

Trực tiếp

 

8

000.10.29.H56-231031-1006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm văn việt

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0978029687

UBND Xã Nga An

31/10/2023

01/11/2023

 31/10/2023

Trực tiếp

 

9

000.10.29.H56-231031-0008

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

BÙI VĂN TÂM

thôn 4, 0814531555

UBND xã Nga An

31/10/2023

01/11/2023

 31/10/2023

Trực tiếp

 

10

000.10.29.H56-231031-0007

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ CÚC

thôn 5, 0972955456

UBND xã Nga An

31/10/2023

01/11/2023

 31/10/2023

Trực tiếp

 

11

000.10.29.H56-231031-0006

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ THỦY

Thôn 10, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0832403083

UBND xã Nga An

31/10/2023

01/11/2023

 31/10/2023

Trực tiếp

 

12

000.10.29.H56-231031-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ HUYỀN

Thôn 10, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0972955456

UBND xã Nga An

31/10/2023

01/11/2023

 31/10/2023

Trực tiếp

 

13

000.10.29.H56-231031-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGHIÊM THỊ HƯỜNG

thôn 5, 094754271452

UBND xã Nga An

31/10/2023

01/11/2023

 31/10/2023

Trực tiếp

 

14

000.10.29.H56-231031-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ HUẾ

thôn 6, 0972955546

UBND xã Nga An

31/10/2023

01/11/2023

 31/10/2023

Trực tiếp

 

15

000.10.29.H56-231031-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI THỊ MAI

Thôn 9, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0958142154

UBND xã Nga An

31/10/2023

01/11/2023

 31/10/2023

Trực tiếp

 

16

000.10.29.H56-231031-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ TIN

thôn 6, 0814531555

UBND xã Nga An

31/10/2023

01/11/2023

 31/10/2023

Trực tiếp

 

17

000.10.29.H56-231020-1003

Thủ tục đăng ký khai sinh

bùi khắc quế

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0786662828

UBND Xã Nga An

27/10/2023

30/10/2023

 27/10/2023

Trực tiếp

 

18

000.10.29.H56-231020-1005

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

bùi khắc quế

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0786662828

UBND Xã Nga An

27/10/2023

30/10/2023

 27/10/2023

Trực tiếp

 

19

000.10.29.H56-231023-1001

Thủ tục đăng ký khai sinh

Phạm Minh Đức

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0395592104

UBND Xã Nga An

27/10/2023

30/10/2023

 27/10/2023

Trực tiếp

 

20

000.10.29.H56-231023-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Phạm Minh Đức

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0395592104

UBND Xã Nga An

27/10/2023

30/10/2023

 27/10/2023

Trực tiếp

 

21

000.10.29.H56-231023-1006

Thủ tục đăng ký khai sinh

Phạm Văn Thắng

THÔN 1, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0354085936

UBND Xã Nga An

27/10/2023

30/10/2023

 27/10/2023

Trực tiếp

 

22

000.10.29.H56-231023-1007

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Phạm Văn Thắng

THÔN 1, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0354085936

UBND Xã Nga An

27/10/2023

30/10/2023

 27/10/2023

Trực tiếp

 

23

000.10.29.H56-231024-1001

Thủ tục đăng ký khai sinh

Đỗ Đào Đức Hiếu

, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0367316793

UBND Xã Nga An

27/10/2023

30/10/2023

 27/10/2023

Trực tiếp

 

24

000.10.29.H56-231024-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Đỗ Đào Đức Hiếu

, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0367316793

UBND Xã Nga An

27/10/2023

30/10/2023

 27/10/2023

Trực tiếp

 

25

000.10.29.H56-231024-1015

Thủ tục đăng ký khai sinh

mai duy cẩn

Thôn 7, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0912792059

UBND Xã Nga An

27/10/2023

30/10/2023

 30/10/2023

Trực tiếp

 

26

000.10.29.H56-231024-1016

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

mai duy cẩn

Thôn 7, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0912792059

UBND Xã Nga An

27/10/2023

30/10/2023

 27/10/2023

Trực tiếp

 

27

000.10.29.H56-231024-1003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đỗ Văn Linh

THÔN 5, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0367316793

UBND Xã Nga An

25/10/2023

26/10/2023

 25/10/2023

Trực tiếp

 

28

000.10.29.H56-231024-1004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đào Thị Linh

, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0367316793

UBND Xã Nga An

25/10/2023

26/10/2023

 25/10/2023

Trực tiếp

 

29

000.10.29.H56-231024-1005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đỗ Văn Linh

THÔN 5, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0367316793

UBND Xã Nga An

25/10/2023

26/10/2023

 25/10/2023

Trực tiếp

 

30

000.10.29.H56-231024-1006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Hoàng Thị Mỳ

, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0367316793

UBND Xã Nga An

25/10/2023

26/10/2023

 25/10/2023

Trực tiếp

 

31

000.10.29.H56-231019-1001

Thủ tục đăng ký khai sinh

Phan Đăng Khôi

Thôn 5, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0987614200

UBND Xã Nga An

25/10/2023

26/10/2023

 25/10/2023

Trực tiếp

 

32

000.10.29.H56-231019-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Phạm Minh KHôi

Thôn 5, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0987614200

UBND Xã Nga An

25/10/2023

26/10/2023

 25/10/2023

Trực tiếp

 

33

000.10.29.H56-231024-1009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm văn việt

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0978029687

UBND Xã Nga An

25/10/2023

26/10/2023

 25/10/2023

Trực tiếp

 

34

000.10.29.H56-231024-1010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm văn việt

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0978029687

UBND Xã Nga An

25/10/2023

26/10/2023

 25/10/2023

Trực tiếp

 

35

000.10.29.H56-231024-1011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm văn việt

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0978029687

UBND Xã Nga An

25/10/2023

26/10/2023

 25/10/2023

Trực tiếp

 

36

000.10.29.H56-231024-1012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm văn việt

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0978029687

UBND Xã Nga An

25/10/2023

26/10/2023

 25/10/2023

Trực tiếp

 

37

000.10.29.H56-231024-1013

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm văn việt

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0978029687

UBND Xã Nga An

25/10/2023

26/10/2023

 25/10/2023

Trực tiếp

 

38

000.10.29.H56-231024-1014

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm văn việt

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0978029687

UBND Xã Nga An

25/10/2023

26/10/2023

 25/10/2023

Trực tiếp

 

39

000.10.29.H56-231019-1003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

nguyễn thị tạo

Thôn 5, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0987614200

UBND Xã Nga An

23/10/2023

24/10/2023

 23/10/2023

Trực tiếp

 

40

000.10.29.H56-231020-1001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

bùi khắc quế

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0786662828

UBND Xã Nga An

23/10/2023

24/10/2023

 23/10/2023

Trực tiếp

 

41

000.10.29.H56-231020-1002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

bùi khắc quế

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0786662828

UBND Xã Nga An

23/10/2023

24/10/2023

 23/10/2023

Trực tiếp

 

42

000.10.29.H56-231020-1004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

bùi khắc quế

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0786662828

UBND Xã Nga An

23/10/2023

24/10/2023

 23/10/2023

Trực tiếp

 

43

000.10.29.H56-231023-1005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Minh Đức

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0395592104

UBND Xã Nga An

23/10/2023

24/10/2023

 23/10/2023

Trực tiếp

 

44

000.10.29.H56-231023-1004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Minh Đức

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0395592104

UBND Xã Nga An

23/10/2023

24/10/2023

 23/10/2023

Trực tiếp

 

45

000.10.29.H56-231023-1003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Minh Đức

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0395592104

UBND Xã Nga An

23/10/2023

24/10/2023

 23/10/2023

Trực tiếp

 

46

000.10.29.H56-231023-1008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Văn Thắng

THÔN 1, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0354085936

UBND Xã Nga An

23/10/2023

24/10/2023

 23/10/2023

Trực tiếp

 

47

000.10.29.H56-231023-1009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Văn Thắng

THÔN 1, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0354085936

UBND Xã Nga An

23/10/2023

24/10/2023

 23/10/2023

Trực tiếp

 

48

000.10.29.H56-231023-1010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Văn Thắng

THÔN 1, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0354085936

UBND Xã Nga An

23/10/2023

24/10/2023

 23/10/2023

Trực tiếp

 

49

000.10.29.H56-231003-1008

Thủ tục đăng ký khai sinh

Mai Đăng Khoa

thôn 11,xã nga an, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0941019138

UBND Xã Nga An

19/10/2023

20/10/2023

 19/10/2023

Trực tiếp

 

50

000.10.29.H56-231003-1009

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Mai Đăng Khoa

thôn 11,xã nga an, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0941019138

UBND Xã Nga An

19/10/2023

20/10/2023

 19/10/2023

Trực tiếp

 

51

000.10.29.H56-231004-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Phạm Bảo HÂn

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0969482445

UBND Xã Nga An

19/10/2023

20/10/2023

 20/10/2023

Trực tiếp

 

52

000.10.29.H56-231004-1002

Thủ tục đăng ký khai sinh

Phạm Bảo Hân

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0969482445

UBND Xã Nga An

19/10/2023

20/10/2023

 19/10/2023

Trực tiếp

 

53

000.10.29.H56-231004-1004

Thủ tục đăng ký khai sinh

mai trần bảo ngọc

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0325343636

UBND Xã Nga An

19/10/2023

20/10/2023

 19/10/2023

Trực tiếp

 

54

000.10.29.H56-231004-1005

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

mai trần bảo ngọc

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0325343636

UBND Xã Nga An

19/10/2023

20/10/2023

 19/10/2023

Trực tiếp

 

55

000.10.29.H56-231005-1001

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

hà văn thao

Thôn 4, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0933969567

UBND Xã Nga An

19/10/2023

26/10/2023

 19/10/2023

Trực tiếp

 

56

000.10.29.H56-231005-1004

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

hà văn thao

Thôn 4, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0933969567

UBND Xã Nga An

19/10/2023

20/10/2023

 19/10/2023

Trực tiếp

 

57

000.10.29.H56-231010-1001

Thủ tục đăng ký khai sinh

bÙI mINH nhẬT

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0977930407

UBND Xã Nga An

19/10/2023

20/10/2023

 19/10/2023

Trực tiếp

 

58

000.10.29.H56-231017-1001

Thủ tục đăng ký khai sinh

Mai ngọc phúc

THÔN 7, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0969334549

UBND Xã Nga An

19/10/2023

20/10/2023

 19/10/2023

Trực tiếp

 

59

000.10.29.H56-231017-1004

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

mai văn phong

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0969334549

UBND Xã Nga An

19/10/2023

20/10/2023

 19/10/2023

Trực tiếp

 

60

000.10.29.H56-231017-1005

Thủ tục đăng ký khai sinh

phan chí thiệm

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0382842128

UBND Xã Nga An

19/10/2023

20/10/2023

 19/10/2023

Trực tiếp

 

61

000.10.29.H56-231017-1006

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

phan Minh Phúc

nga an, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0382842128

UBND Xã Nga An

19/10/2023

20/10/2023

 19/10/2023

Trực tiếp

 

62

000.10.29.H56-231017-1008

Thủ tục đăng ký khai sinh

Phùng Đăng Khoa

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0978028007

UBND Xã Nga An

19/10/2023

20/10/2023

 19/10/2023

Trực tiếp

 

63

000.10.29.H56-231017-1009

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

phùng đăng khoa

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0978028007

UBND Xã Nga An

19/10/2023

20/10/2023

 19/10/2023

Trực tiếp

 

64

000.10.29.H56-231018-1001

Thủ tục đăng ký khai sinh

phan uy vũ

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0344284993

UBND Xã Nga An

19/10/2023

20/10/2023

 19/10/2023

Trực tiếp

 

65

000.10.29.H56-231018-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

phan văn thuyên

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0344284993

UBND Xã Nga An

19/10/2023

20/10/2023

 19/10/2023

Trực tiếp

 

66

000.10.29.H56-231018-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

vũ thị mai hương

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0375004310

UBND Xã Nga An

19/10/2023

20/10/2023

 19/10/2023

Trực tiếp

 

67

000.10.29.H56-231018-1004

Thủ tục đăng ký khai sinh

Phạm thị tuệ như

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0375004310

UBND Xã Nga An

19/10/2023

20/10/2023

 19/10/2023

Trực tiếp

 

68

000.10.29.H56-231005-1002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

hà văn thao

Thôn 4, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0933969567

UBND Xã Nga An

18/10/2023

19/10/2023

 18/10/2023

Trực tiếp

 

69

000.10.29.H56-231005-1003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

hà văn thao

Thôn 4, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0933969567

UBND Xã Nga An

18/10/2023

19/10/2023

 18/10/2023

Trực tiếp

 

70

000.10.29.H56-231005-1006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

mai Thị cúc

XOMS ĐÔNG THỔ, Xã Văn Hải, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình , 0369437241

UBND Xã Nga An

18/10/2023

19/10/2023

 18/10/2023

Trực tiếp

 

71

000.10.29.H56-231005-1007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

mai Thị cúc

XOMS ĐÔNG THỔ, Xã Văn Hải, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình , 0369437241

UBND Xã Nga An

18/10/2023

19/10/2023

 18/10/2023

Trực tiếp

 

72

000.10.29.H56-231010-1002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Bùi Văn Nga

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0977930407

UBND Xã Nga An

18/10/2023

19/10/2023

 18/10/2023

Trực tiếp

 

73

000.10.29.H56-231010-1003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Bùi Văn Nga

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0977930407

UBND Xã Nga An

18/10/2023

19/10/2023

 18/10/2023

Trực tiếp

 

74

000.10.29.H56-231010-1004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Bùi Văn Nga

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0977930407

UBND Xã Nga An

18/10/2023

19/10/2023

 18/10/2023

Trực tiếp

 

75

000.10.29.H56-231017-1002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

mai văn phong

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0969334549

UBND Xã Nga An

18/10/2023

19/10/2023

 18/10/2023

Trực tiếp

 

76

000.10.29.H56-231017-1003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

mai văn phong

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0969334549

UBND Xã Nga An

18/10/2023

19/10/2023

 18/10/2023

Trực tiếp

 

77

000.10.29.H56-231017-1007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phan chí thiệm

Nga an, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0382842128

UBND Xã Nga An

18/10/2023

19/10/2023

 18/10/2023

Trực tiếp

 

78

000.10.29.H56-231017-1010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

mai thị trang

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0978028007

UBND Xã Nga An

18/10/2023

19/10/2023

 18/10/2023

Trực tiếp

 

79

000.10.29.H56-231017-1011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

mai thị trang

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0978028007

UBND Xã Nga An

18/10/2023

19/10/2023

 18/10/2023

Trực tiếp

 

80

000.10.29.H56-231018-1005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

vũ thị mai hương

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0375004310

UBND Xã Nga An

18/10/2023

19/10/2023

 18/10/2023

Trực tiếp

 

81

000.10.29.H56-231018-1006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

vũ thị mai hương

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0375004310

UBND Xã Nga An

18/10/2023

19/10/2023

 18/10/2023

Trực tiếp

 

82

000.10.29.H56-231018-1007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

vũ thị mai hương

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0375004310

UBND Xã Nga An

18/10/2023

19/10/2023

 18/10/2023

Trực tiếp

 

83

000.10.29.H56-231005-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

HÀ THỊ NGUYỄN

thôn 12, 0958142154

UBND xã Nga An

05/10/2023

06/10/2023

 05/10/2023

Trực tiếp

 

84

000.10.29.H56-231005-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI VĂN CAO

Thôn 9, , Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0958142154

UBND xã Nga An

05/10/2023

06/10/2023

 05/10/2023

Trực tiếp

 

85

000.10.29.H56-231005-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI VĂN CAO

Thôn 12, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0958142154

UBND xã Nga An

05/10/2023

06/10/2023

 05/10/2023

Trực tiếp

 

86

000.10.29.H56-231005-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI VĂN TRUNG

Thôn 9, , Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0958142154

UBND xã Nga An

05/10/2023

06/10/2023

 05/10/2023

Trực tiếp

 

87

000.10.29.H56-231002-1001

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

nguyễn văn phong

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0389804630

UBND Xã Nga An

05/10/2023

06/10/2023

 05/10/2023

Trực tiếp

 

88

000.10.29.H56-231002-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Nguyễn Văn Phong

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0389804630

UBND Xã Nga An

05/10/2023

06/10/2023

 05/10/2023

Trực tiếp

 

89

000.10.29.H56-231002-1003

Thủ tục đăng ký khai sinh

phạm Thị Khánh Nhi

Thôn 12, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0366809126

UBND Xã Nga An

05/10/2023

06/10/2023

 05/10/2023

Trực tiếp

 

90

000.10.29.H56-231003-1001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị Thêm

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0366809126

UBND Xã Nga An

05/10/2023

06/10/2023

 05/10/2023

Trực tiếp

 

91

000.10.29.H56-231003-1002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM QUâN Anh

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0366809126

UBND Xã Nga An

05/10/2023

06/10/2023

 05/10/2023

Trực tiếp

 

92

000.10.29.H56-231003-1003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm văn tiến

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0366809126

UBND Xã Nga An

05/10/2023

06/10/2023

 05/10/2023

Trực tiếp

 

93

000.10.29.H56-231003-1004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm thị hương

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0366809126

UBND Xã Nga An

05/10/2023

06/10/2023

 05/10/2023

Trực tiếp

 

94

000.10.29.H56-231003-1005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm thị hương

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0366809126

UBND Xã Nga An

05/10/2023

06/10/2023

 05/10/2023

Trực tiếp

 

95

000.10.29.H56-231003-1006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm thị hương

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0366809126

UBND Xã Nga An

05/10/2023

06/10/2023

 05/10/2023

Trực tiếp

 

96

000.10.29.H56-231003-1007

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Phạm Thị Khánh Nhi

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0366809126

UBND Xã Nga An

05/10/2023

06/10/2023

 05/10/2023

Trực tiếp

 

97

000.10.29.H56-231003-1010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Mai văn dương

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0941019138

UBND Xã Nga An

05/10/2023

06/10/2023

 05/10/2023

Trực tiếp

 

98

000.10.29.H56-231003-1011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Mai văn dương

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0941019138

UBND Xã Nga An

05/10/2023

06/10/2023

 05/10/2023

Trực tiếp

 

99

000.10.29.H56-231003-1012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Mai văn dương

thôn 11,xã nga an, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0941019138

UBND Xã Nga An

05/10/2023

06/10/2023

 05/10/2023

Trực tiếp

 

100

000.10.29.H56-231004-1003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm văn tuyên

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0969482445

UBND Xã Nga An

05/10/2023

06/10/2023

 05/10/2023

Trực tiếp

 

101

000.10.29.H56-231004-1006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

mai văn phong

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0325343636

UBND Xã Nga An

05/10/2023

06/10/2023

 05/10/2023

Trực tiếp

 

102

000.10.29.H56-231004-1007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

mai văn phong

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0325343636

UBND Xã Nga An

05/10/2023

06/10/2023

 05/10/2023

Trực tiếp

 

103

000.10.29.H56-231004-1008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

mai văn phong

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0325343636

UBND Xã Nga An

05/10/2023

06/10/2023

 05/10/2023

Trực tiếp

 

104

000.10.29.H56-231004-1009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

mai văn phong

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0325343636

UBND Xã Nga An

05/10/2023

06/10/2023

 05/10/2023

Trực tiếp

 

105

000.10.29.H56-231004-1010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

mai văn phong

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0325343636

UBND Xã Nga An

05/10/2023

06/10/2023

 05/10/2023

Trực tiếp

 

 

Cán bộ báo cáo

 

 

 

 

 Một cửa xã Nga An

 

                         
  

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Thư viện audio

Phát thanh trực tuyến

2021-12-28 13:57:41

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
332618