Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nga An quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2023

Công khai kết quả giải quyết TTHC tháng 7 năm 2023

Đăng lúc: 00:00:00 01/08/2023 (GMT+7)
100%
Print

Công khai kết quả giải quyết TTHC tháng 7 năm 2023

 UBND XÃ NGA AN

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                          Nga An, ngày 8 tháng 9 năm 2023

 

 SỔ THEO DÕI

 

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC

Tên cá nhân, tổ chức

Địa chỉ, số điện thoại

Cơ quan chủ trì giải quyết

Nhận và Trả kết quả

Nhận hồ sơ

Hẹn trả kết quả

Trả kết quả

Phương thức nhận kết quả

Ký nhận

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000.10.29.H56-230727-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Phạm Văn Đức

Khu phố 4, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai , 0977661138

UBND Xã Nga An

28/07/2023

31/07/2023

 28/07/2023

Trực tiếp

 

2

000.10.29.H56-230727-0011

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

HOÀNG THỊ NGUYỆT

thôn 5, 0958142154

UBND xã Nga An

27/07/2023

28/07/2023

 27/07/2023

Trực tiếp

 

3

000.10.29.H56-230727-0010

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ TIÊU

thôn 12, 0985478558

UBND xã Nga An

27/07/2023

28/07/2023

 27/07/2023

Trực tiếp

 

4

000.10.29.H56-230727-0009

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ HUYỀN

thôn 12, 0985214215

UBND xã Nga An

27/07/2023

28/07/2023

 27/07/2023

Trực tiếp

 

5

000.10.29.H56-230727-0008

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ TIÊU

thôn 5, 0814531555

UBND xã Nga An

27/07/2023

28/07/2023

 27/07/2023

Trực tiếp

 

6

000.10.29.H56-230727-0007

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ LAN

THÔN 3, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0985685235

UBND xã Nga An

27/07/2023

28/07/2023

 27/07/2023

Trực tiếp

 

7

000.10.29.H56-230727-0006

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM VĂN HỮU

thôn 4, 0814531555

UBND xã Nga An

27/07/2023

28/07/2023

 27/07/2023

Trực tiếp

 

8

000.10.29.H56-230727-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI THANH SƠN

thôn 6, 0814531555

UBND xã Nga An

27/07/2023

28/07/2023

 27/07/2023

Trực tiếp

 

9

000.10.29.H56-230727-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM VĂN Ý

thôn 12, 0972955456

UBND xã Nga An

27/07/2023

28/07/2023

 27/07/2023

Trực tiếp

 

10

000.10.29.H56-230727-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI ĐỨC NGỌC

thôn 6, 0972955456

UBND xã Nga An

27/07/2023

28/07/2023

 27/07/2023

Trực tiếp

 

11

000.10.29.H56-230727-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ CẦM

Thôn 11, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0985987458

UBND xã Nga An

27/07/2023

28/07/2023

 27/07/2023

Trực tiếp

 

12

000.10.29.H56-230727-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRỊNH VĂN MỪNG

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0254556885

UBND xã Nga An

27/07/2023

28/07/2023

 27/07/2023

Trực tiếp

 

13

000.10.29.H56-230721-1001

Thủ tục đăng ký khai sinh

hà văn minh

THÔN 5, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0986716683

UBND Xã Nga An

24/07/2023

25/07/2023

 24/07/2023

Trực tiếp

 

14

000.10.29.H56-230719-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Phạm Thị Loan

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0398650788

UBND Xã Nga An

21/07/2023

24/07/2023

 21/07/2023

Trực tiếp

 

15

000.10.29.H56-230719-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

phạm thị trang

thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0845956178

UBND Xã Nga An

21/07/2023

24/07/2023

 21/07/2023

Trực tiếp

 

16

000.10.29.H56-230720-1001

Thủ tục đăng ký khai sinh

Nghiêm văn luyên

05/199 Trịnh Khả, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa , 0963433103

UBND Xã Nga An

21/07/2023

24/07/2023

 21/07/2023

Trực tiếp

 

17

000.10.29.H56-230719-0006

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ TRANG

Thôn 1, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 09145821254

UBND xã Nga An

19/07/2023

20/07/2023

 19/07/2023

Trực tiếp

 

18

000.10.29.H56-230719-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ HỒNG

Thôn 6, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 09632154215

UBND xã Nga An

19/07/2023

20/07/2023

 19/07/2023

Trực tiếp

 

19

000.10.29.H56-230719-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRỊNH THỊ LÀ

thôn 4, 0972955546

UBND xã Nga An

19/07/2023

20/07/2023

 19/07/2023

Trực tiếp

 

20

000.10.29.H56-230719-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM VĂN ĐOAN

thôn 4, 0958142154

UBND xã Nga An

19/07/2023

20/07/2023

 19/07/2023

Trực tiếp

 

21

000.10.29.H56-230719-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ TRANG

thôn 1, 0356228559

UBND xã Nga An

19/07/2023

20/07/2023

 19/07/2023

Trực tiếp

 

22

000.10.29.H56-230719-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ TRANG

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0985147778

UBND xã Nga An

19/07/2023

20/07/2023

 19/07/2023

Trực tiếp

 

23

000.10.29.H56-230717-1003

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

hoàng thị đức

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0359553404

UBND Xã Nga An

18/07/2023

25/07/2023

 18/07/2023

Trực tiếp

 

24

000.10.29.H56-230717-1004

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

hoàng thị đức

thôn 5, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0359553404

UBND Xã Nga An

18/07/2023

19/07/2023

 18/07/2023

Trực tiếp

 

25

000.10.29.H56-230718-1001

Thủ tục đăng ký khai tử

PHẠM VĂN LIÊN

thôn 7, nga an, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0985452152

UBND Xã Nga An

18/07/2023

19/07/2023

 18/07/2023

Trực tiếp

 

26

000.10.29.H56-230718-1002

Thủ tục đăng ký khai tử

NGUYỄN THỊ THIỆP

, 0895625336

UBND Xã Nga An

18/07/2023

19/07/2023

 18/07/2023

Trực tiếp

 

27

000.10.29.H56-230718-1003

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

trịnh thị loan

THÔN HỒ NAM, Xã Nga Thành, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0977378575

UBND Xã Nga An

18/07/2023

21/07/2023

 18/07/2023

Trực tiếp

 

28

000.10.29.H56-230717-0016

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ MỪNG

Thôn 11, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0388974578

UBND xã Nga An

17/07/2023

18/07/2023

 17/07/2023

Trực tiếp

 

29

000.10.29.H56-230717-0015

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ MỪNG

thôn 12, 0972955456

UBND xã Nga An

17/07/2023

18/07/2023

 17/07/2023

Trực tiếp

 

30

000.10.29.H56-230717-0014

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ NĂM

Thôn 12, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0985214215

UBND xã Nga An

17/07/2023

18/07/2023

 17/07/2023

Trực tiếp

 

31

000.10.29.H56-230717-0013

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN TIẾN

Thôn 12, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 056232577

UBND xã Nga An

17/07/2023

18/07/2023

 17/07/2023

Trực tiếp

 

32

000.10.29.H56-230717-0012

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

Thôn 11, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0958142154

UBND xã Nga An

17/07/2023

18/07/2023

 17/07/2023

Trực tiếp

 

33

000.10.29.H56-230717-0011

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ TIỆN

thôn 4, 0985214215

UBND xã Nga An

17/07/2023

18/07/2023

 17/07/2023

Trực tiếp

 

34

000.10.29.H56-230717-0010

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI NGỌC PHI

Thôn 11, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0814531555

UBND xã Nga An

17/07/2023

18/07/2023

 17/07/2023

Trực tiếp

 

35

000.10.29.H56-230717-0009

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI NGỌC PHI

thôn 12, 0814531555

UBND xã Nga An

17/07/2023

18/07/2023

 17/07/2023

Trực tiếp

 

36

000.10.29.H56-230717-0008

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI XUÂN KHÁNH

Thôn 12, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0985425887

UBND xã Nga An

17/07/2023

18/07/2023

 17/07/2023

Trực tiếp

 

37

000.10.29.H56-230717-0007

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

HÀ THỊ NGOAN

thôn 4, 0814531555

UBND xã Nga An

17/07/2023

18/07/2023

 17/07/2023

Trực tiếp

 

38

000.10.29.H56-230717-0006

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHÙNG VĂN NGỌC

thôn 6, 0985214521

UBND xã Nga An

17/07/2023

18/07/2023

 17/07/2023

Trực tiếp

 

39

000.10.29.H56-230717-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ XUYẾN

Thôn 11, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0972955456

UBND xã Nga An

17/07/2023

18/07/2023

 17/07/2023

Trực tiếp

 

40

000.10.29.H56-230717-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ NGÂN

Thôn 8, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0985255417

UBND xã Nga An

17/07/2023

18/07/2023

 17/07/2023

Trực tiếp

 

41

000.10.29.H56-230717-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ HƯƠNG

thôn 6, 0954215332

UBND xã Nga An

17/07/2023

18/07/2023

 17/07/2023

Trực tiếp

 

42

000.10.29.H56-230717-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

BÙI VĂN TỚI

thôn 12, 0253214521

UBND xã Nga An

17/07/2023

18/07/2023

 17/07/2023

Trực tiếp

 

43

000.10.29.H56-230717-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI THỊ HƯƠNG

THÔN 2, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0985214215

UBND xã Nga An

17/07/2023

18/07/2023

 17/07/2023

Trực tiếp

 

44

000.10.29.H56-230717-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

mai văn toản

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0973480898

UBND Xã Nga An

17/07/2023

18/07/2023

 17/07/2023

Trực tiếp

 

45

000.10.29.H56-230717-1002

Thủ tục đăng ký kết hôn

Hà Thị Trang

Xóm 1, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0367345641

UBND Xã Nga An

17/07/2023

18/07/2023

 17/07/2023

Trực tiếp

 

46

000.10.29.H56-230713-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Phạm Thị Giang

nga an, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0967183011

UBND Xã Nga An

14/07/2023

17/07/2023

 14/07/2023

Trực tiếp

 

47

000.10.29.H56-230713-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Nguyễn văn hoà

Ấp 3, Xã Thạnh Hòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An , 0971837565

UBND Xã Nga An

14/07/2023

17/07/2023

 14/07/2023

Trực tiếp

 

48

000.10.29.H56-230713-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

trần văn tiệp

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0358543845

UBND Xã Nga An

14/07/2023

17/07/2023

 14/07/2023

Trực tiếp

 

49

000.10.29.H56-230711-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

MAI VĂN TIẾN

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0989544218

UBND Xã Nga An

12/07/2023

13/07/2023

 12/07/2023

Trực tiếp

 

50

000.10.29.H56-230712-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Nguyên thị dung

NT LÊ THỊ HỒNG VÂN, 10/61 TỔ 6 KHU 2, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương , 0975814543

UBND Xã Nga An

12/07/2023

13/07/2023

 12/07/2023

Trực tiếp

 

51

000.10.29.H56-230712-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Nguyên thị dung

NT LÊ THỊ HỒNG VÂN, 10/61 TỔ 6 KHU 2, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương , 0975814543

UBND Xã Nga An

12/07/2023

13/07/2023

 12/07/2023

Trực tiếp

 

52

000.10.29.H56-230712-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

HOÀNG VĂN CÔN

THÔN 2, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0972955456

UBND xã Nga An

12/07/2023

13/07/2023

 12/07/2023

Trực tiếp

 

53

000.10.29.H56-230712-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI THỊ TỴ

thôn 4, 0814531555

UBND xã Nga An

12/07/2023

13/07/2023

 12/07/2023

Trực tiếp

 

54

000.10.29.H56-230712-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ LAN

THÔN 5, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0985214552

UBND xã Nga An

12/07/2023

13/07/2023

 12/07/2023

Trực tiếp

 

55

000.10.29.H56-230712-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM QUÂN ANH

thôn 12, 0985215263

UBND xã Nga An

12/07/2023

13/07/2023

 12/07/2023

Trực tiếp

 

56

000.10.29.H56-230710-1001

Thủ tục đăng ký khai sinh

hoàng nam anh

thôn 12, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0866997767

UBND Xã Nga An

10/07/2023

11/07/2023

 10/07/2023

Trực tiếp

 

57

000.10.29.H56-230710-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

hoàng nam anh

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0866997767

UBND Xã Nga An

10/07/2023

11/07/2023

 10/07/2023

Trực tiếp

 

58

000.10.29.H56-230710-1003

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Mai văn thương

Thôn 5, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0799438736

UBND Xã Nga An

10/07/2023

17/07/2023

 10/07/2023

Trực tiếp

 

59

000.10.29.H56-230710-1004

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Mai văn thương

Thôn 5, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0799438736

UBND Xã Nga An

10/07/2023

11/07/2023

 10/07/2023

Trực tiếp

 

60

000.10.29.H56-230710-1005

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Mai văn thương

Thôn 5, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0799438736

UBND Xã Nga An

10/07/2023

11/07/2023

 10/07/2023

Trực tiếp

 

61

000.10.29.H56-230710-1006

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

PHẠM THỊ THUỲ

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0383254993

UBND Xã Nga An

10/07/2023

13/07/2023

 10/07/2023

Trực tiếp

 

62

000.10.29.H56-230710-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ THOAN

thôn 4, 0958142154

UBND xã Nga An

10/07/2023

11/07/2023

 10/07/2023

Trực tiếp

 

63

000.10.29.H56-230710-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ THÙY

thôn 6, 0972955546

UBND xã Nga An

10/07/2023

11/07/2023

 10/07/2023

Trực tiếp

 

64

000.10.29.H56-230710-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TỐNG THỊ HUYỀN TRANG

Thôn 11, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 0814531555

UBND xã Nga An

10/07/2023

11/07/2023

 10/07/2023

Trực tiếp

 

65

000.10.29.H56-230710-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGHIÊM THỊ HUỆ

thôn 12, 0985214215

UBND xã Nga An

10/07/2023

11/07/2023

 10/07/2023

Trực tiếp

 

66

000.10.29.H56-230710-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ NHUNG

thôn 4, 0972955456

UBND xã Nga An

10/07/2023

11/07/2023

 10/07/2023

Trực tiếp

 

67

000.10.29.H56-230707-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Nghiêm Vũ YẾn nhi

Thôn 12, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0987272790

UBND Xã Nga An

07/07/2023

10/07/2023

 07/07/2023

Trực tiếp

 

68

000.10.29.H56-230707-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

nghiêmVũ hoàng phát

Thôn 12, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0987272790

UBND Xã Nga An

07/07/2023

10/07/2023

 07/07/2023

Trực tiếp

 

69

000.10.29.H56-230707-1003

Thủ tục đăng ký khai sinh

Mai văn thương

Thôn 5, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0799438736

UBND Xã Nga An

07/07/2023

10/07/2023

 07/07/2023

Trực tiếp

 

70

000.10.29.H56-230707-1004

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Mai văn thương

Thôn 5, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0799438736

UBND Xã Nga An

07/07/2023

10/07/2023

 07/07/2023

Trực tiếp

 

71

000.10.29.H56-230706-1005

Thủ tục đăng ký khai sinh

Lê văn việt

Thôn 6, Nga an, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0388458286

UBND Xã Nga An

07/07/2023

10/07/2023

 07/07/2023

Trực tiếp

 

72

000.10.29.H56-230706-1006

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

trần thị loan

Thôn 6, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0327872788

UBND Xã Nga An

07/07/2023

14/07/2023

 07/07/2023

Trực tiếp

 

73

000.10.29.H56-230706-1007

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

trần thị loan

Thôn 6, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0327872788

UBND Xã Nga An

07/07/2023

10/07/2023

 07/07/2023

Trực tiếp

 

74

000.10.29.H56-230706-1008

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Nghiêm văn nam

Thôn 10, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0342926197

UBND Xã Nga An

07/07/2023

10/07/2023

 07/07/2023

Trực tiếp

 

75

000.10.29.H56-230706-1009

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

trần thị loan

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0327872788

UBND Xã Nga An

07/07/2023

10/07/2023

 07/07/2023

Trực tiếp

 

76

000.10.29.H56-230705-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

mai văn thanh

Thôn 6, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0969380383

UBND Xã Nga An

06/07/2023

07/07/2023

 06/07/2023

Trực tiếp

 

77

000.10.29.H56-230706-1001

Thủ tục đăng ký khai sinh

Hứa văn hưởng

THÔN 4, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0981808967

UBND Xã Nga An

06/07/2023

07/07/2023

 06/07/2023

Trực tiếp

 

78

000.10.29.H56-230706-1002

Thủ tục đăng ký khai tử

Bùi Văn Hoán

nga an, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0949353273

UBND Xã Nga An

06/07/2023

07/07/2023

 06/07/2023

Trực tiếp

 

79

000.10.29.H56-230706-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Mai Tiến Đạt

Thôn 6, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0845745732

UBND Xã Nga An

06/07/2023

07/07/2023

 06/07/2023

Trực tiếp

 

80

000.10.29.H56-230706-1004

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Phan Hải Lưu

Thôn 9 Nga An Nga sơn Thanh Hóa, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0967457328

UBND Xã Nga An

06/07/2023

07/07/2023

 06/07/2023

Trực tiếp

 

81

000.10.29.H56-230705-1004

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Hứa văn hưởng

THÔN 4, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0981808967

UBND Xã Nga An

06/07/2023

07/07/2023

 06/07/2023

Trực tiếp

 

82

000.10.29.H56-230705-1005

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Hứa văn hưởng

THÔN 4, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0981808967

UBND Xã Nga An

06/07/2023

07/07/2023

 06/07/2023

Trực tiếp

 

83

000.10.29.H56-230705-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Trịnh gia tạo

THẠC QUẢ, Xã Yên Trường, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa , 0977889989

UBND Xã Nga An

05/07/2023

06/07/2023

 05/07/2023

Trực tiếp

 

84

000.10.29.H56-230705-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

ĐỖ VĂN VIỆT

Nam Tiến, Nam định, 0965336256

UBND xã Nga An

05/07/2023

06/07/2023

 05/07/2023

Trực tiếp

 

85

000.10.29.H56-230705-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

ĐẶNG VĂN HIỂN

thành phố Đà lạt, 0356253226

UBND xã Nga An

05/07/2023

06/07/2023

 05/07/2023

Trực tiếp

 

86

000.10.29.H56-230705-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI VĂN QUỐC

nhân sơn, nga phú, 0985245145

UBND xã Nga An

05/07/2023

06/07/2023

 05/07/2023

Trực tiếp

 

87

000.10.29.H56-230705-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN NGỌC CẤP

thôn 6, 0245154215

UBND xã Nga An

05/07/2023

06/07/2023

 05/07/2023

Trực tiếp

 

88

000.10.29.H56-230705-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN NAM

thôn 4, 0985214215

UBND xã Nga An

05/07/2023

06/07/2023

 05/07/2023

Trực tiếp

 

89

000.10.29.H56-230705-1001

Thủ tục đăng ký kết hôn

Trịnh gia tạo

THẠC QUẢ, Xã Yên Trường, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa , 0977889989

UBND Xã Nga An

05/07/2023

06/07/2023

 05/07/2023

Trực tiếp

 

90

000.10.29.H56-230703-1006

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Phạm Thu Trang

Thôn 6, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0946095116

UBND Xã Nga An

03/07/2023

04/07/2023

 03/07/2023

Trực tiếp

 

91

000.10.29.H56-230703-1007

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Phạm Thu Trang

Thôn 6, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0946095116

UBND Xã Nga An

03/07/2023

04/07/2023

 03/07/2023

Trực tiếp

 

92

000.10.29.H56-230703-1001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Phạm văn lượng

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0977667584

UBND Xã Nga An

03/07/2023

04/07/2023

 03/07/2023

Trực tiếp

 

93

000.10.29.H56-230703-1002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Nghiêm Thị Quỳnh

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0977871959

UBND Xã Nga An

03/07/2023

04/07/2023

 03/07/2023

Trực tiếp

 

94

000.10.29.H56-230703-1003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Nghiêm Thị Quỳnh

Thôn 11, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa , 0977871959

UBND Xã Nga An

03/07/2023

04/07/2023

 03/07/2023

Trực tiếp

 

95

000.10.29.H56-230703-1004

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Phạm văn quân

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0966223437

UBND Xã Nga An

03/07/2023

04/07/2023

 03/07/2023

Trực tiếp

 

96

000.10.29.H56-230703-1005

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Phạm Thu Trang

Xã Nga An, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, 0946095116

UBND Xã Nga An

03/07/2023

04/07/2023

 03/07/2023

Trực tiếp

 

 

 

Cán bộ báo cáo

 

 

 

 Một cửa xã Nga An

  

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Thư viện audio

Phát thanh trực tuyến

2021-12-28 13:57:41

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
332618