Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nga An quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2023

XÃ NGA AN TÍCH CỰC XÂY DỰNG NỀN HÀNH CHÍNH DÂN CHỦ, HIỆN ĐẠI

Đăng lúc: 15:07:36 03/04/2023 (GMT+7)
100%
Print

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xã Nga An đã và đang hướng đến xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tạo được niềm tin, sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. 

XÃ NGA AN TÍCH CỰC XÂY DỰNG NỀN HÀNH CHÍNH DÂN CHỦ, HIỆN ĐẠI

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xã Nga An đã và đang hướng đến xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tạo được niềm tin, sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

Xác định sự quan tâm chỉ đạo của người đứng đầu là mấu chốt tạo nên thành công trong quá trình CCHC, hàng năm Chủ tịch UBND xã đều ban hành kế hoạch CCHC và yêu cầu các bộ phận chuyên môn triển khai đồng bộ nội dung theo Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước, giai đoạn 2021–2030. UBND xã giao các bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ CCHC theo phương châm rõ về nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể về trách nhiệm của từng bộ phận. Công tác tuyên truyền đến người dân cũng được xã đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng như khẩu hiệu, pa nô, áp phích, các hội nghị lồng ghép chuyên đề CCHC; công khai các TTHC, quy trình giải quyết công việc tại “một cửa” và những nơi làm việc có tiếp xúc với tổ chức, công dân”.

Việc triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC được xã thực hiện nghiêm túc. UBND xã đã xây dựng kế hoạch và triển khai đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trên địa bàn xã. Việc số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã cũng được triển khai tích cực. Theo đó, chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ngày càng được nâng lên. Các loại giấy tờ, hồ sơ đưa đến đều được tiếp nhận, phân loại, thực hiện quy trình giải quyết và trả kết quả đúng thời hạn quy định, bảo đảm nguyên tắc đơn giản, công khai, đúng luật, nhanh chóng.

Để thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, xã Nga An đã đổi mới việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết công việc, nhất là trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; tăng cường sử dụng thư điện tử và áp dụng chữ ký số trong phát hành văn bản nhằm đảm bảo thông tin được trao đổi kịp thời, nhanh chóng. Cùng với đó, UBND xã cũng đôn đốc việc thực hiện TTHC trên môi trường mạng; đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử đối với các TTHC triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo danh mục đã được ban hành, bảo đảm chỉ tiêu được giao. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh như phát tờ gấp hướng dẫn tổ chức, công dân tại bộ phận “một cửa”; công chức tiếp nhận TTHC trực tiếp hướng dẫn công dân tạo lập tài khoản đăng nhập và cách thức thực hiện.

Với mục tiêu “Lấy người dân làm trung tâm phục vụ, sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước”, xã Nga An  sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, đưa công tác CCHC đạt được nhiều kết quả nổi bật trong những năm tiếp theo.

  

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Thư viện audio

Phát thanh trực tuyến

2021-12-28 13:57:41

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
332618