Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nga An quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2023

Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Mai Văn Huân
  Ngày sinh:
  Quê quán: Xã Nga An - Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Nga An - Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ :
  Chức vụ : CT MTTQ xã
  Họ và Tên: Phạm Văn Lợi
  Ngày sinh:
  Quê quán: Xã Nga An - Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Nga An - Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ :
  Chức vụ : CT Hội Cựu chiến binh
  Họ và Tên: Phạm Văn Chính
  Ngày sinh:
  Quê quán: Xã Nga An - Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Nga An - Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ :
  Chức vụ : BT Đoàn TN CSHCM
  Họ và Tên: Phạm Thị Chiến
  Ngày sinh:
  Quê quán: Xã Nga An - Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Nga An - Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ :
  Chức vụ : CT Hội Nông dân
  Họ và Tên: Phùng Thị Nhiệm
  Ngày sinh:
  Quê quán: Xã Nga An - Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú:
  Trình độ :
  Chức vụ : CT Hội Phụ nữ

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Thư viện audio

Phát thanh trực tuyến

2021-12-28 13:57:41

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
332618