Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
20
Hôm qua:
23
Tuần này:
89
Tháng này:
638
Tất cả:
10924
Vai trò của Công đoàn trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Vai trò của Công đoàn trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Phát triển và hội nhập toàn cầu là xu thế tất yếu và không thể đảo ngược của đất nước ta hiện nay...

Vai trò của Công đoàn trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Phát triển và hội nhập toàn cầu là xu thế tất yếu và không thể đảo ngược của đất nước ta hiện nay...

Đăng lúc 28 ngày trước · 17 lượt xem

BÀI TUYÊN TRUYỀN CỦA HỘI NÔNG DÂN VỀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XII) VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.

Trong những năm qua Cán bộ, hội viên nông dân trong xã tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh coi đây là nhiệm vụ quan trong của tổ chức Hội....

Đăng lúc 1 tháng trước · 28 lượt xem

Luật thi hành án hình sự

Luật này quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính.

Đăng lúc 1 năm trước · 64 lượt xem

Luật Đất Đai

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đăng lúc 1 năm trước · 64 lượt xem

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Đăng lúc 1 năm trước · 61 lượt xem

Luật hôn nhân và gia đình

Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Đăng lúc 1 năm trước · 63 lượt xem

Luật Đầu Tư Công

Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Đăng lúc 1 năm trước · 60 lượt xem